E-Ticaret Nedir?

E TİCARET NEDİR ?

Dijitalleşen dünyada hızla yaygınlaşan elektronik ticaret, özellikle pandemi sürecinde resmen hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldi. İlk zamanlarda büyük şirketler tarafından kullanılan bu ticaret şekli, zamanla sosyal medyada ve hayatımızın birçok yerinde sıklıkla karşılaştığımız bir hal aldı. Bu yazıda siz okurlara, elektronik ticaretin doğuşundan ve ne olduğundan, zaman içerisinde uğradığı değişimlerden, günümüzde e- ticarete gösterilen yoğun ilgiden ve bu ticaret şeklinin avantajlarından bahsedilecektir.

E TİCARETİN DOĞUŞU

Öncelikle kısaca geleneksel ticaret hakkında fikir sahibi olmak gerekir. Çünkü e- ticaret, geleneksel ticaretin yetersiz kaldığı noktalarda kendini güncelleyerek ortaya çıkmıştır. Üstelik yazının ilerleyen satırlarında zaman zaman bu iki yöntem birbiriyle kıyaslanacaktır.

Geleneksel yöntemlerle yapılan fiziksel ticaretteki aşamalar, çok daha fazla enerji ve maliyet gerektirmektedir. Bu yöntem, bir çalışma ortamının olma zorunluluğu, müşterilerin işletmeye ait ürün ve hizmete ulaşabilmesi için çalışanların belli gün ve saatlerde işletmede bulunma zorunluluğu, sadece belli yerlerde pazar kurma şansının olması gibi kısıtlayıcı sebeplerle yetersiz kalmıştır.

İhtiyaçlar ve istekler karşılandıkça sürekli yeni bir ihtiyaç doğmuştur. Alışveriş yoğunluğunun hızla artmasından dolayı müşterilerin talep ve beklentilerini karşılamak için yeni yol ve yöntemlere başvurmak gerekmiştir. Süreçlerin artık daha hızlı hale gelmesini gerektirmiştir. Dolayısıyla ticaret dijitalleşme ihtiyacı duymuştur.

Yaklaşık olarak yirmi beş yıl önce hayatımıza giren elektronik ticaret kavramıyla birlikte “ticaret” birçok değişim ve gelişime uğramış, adeta yeni bir boyut kazanmıştır.

Şimdiye kadar elektronik ticaret üç farklı dönem altında incelenmiştir. Burada dönemleri tek tek ele almaktan ziyade, kısa zaman içinde ne kadar hızlı gelişim gösterdiğinin farkına varılmalıdır. Teknolojinin yüksek hızına yetişme ihtiyacı, piyasadaki rakiplere karşı güçlü durabilme ve işletme varlığını koruma açısından büyük önem taşımaktadır.

ELEKTRONİK TİCARETİN KAPSAMI

  1. Ortaya çıkarılacak olan mal veya hizmetin fikir aşaması,
  2. Üretimi,
  3. Depolanması,
  4. Üretilen mal veya hizmetin müşteriler tarafından tanınması için reklamının yapılması,
  5. Satılması,
  6. Satılan malın en kısa zamanda ve sağlam bir şekilde ulaştırılması,
  7. Ödeme yapılması,
  8. Ve satış sonrası hizmetler gibi süreçleri kapsar.

Bu aşamaların bir kısmının veya tamamının dijital ortamda gerçekleştirilmesi, elektronik ticaret kategorisine alınması için yeterli olur ve dijital olarak gerçekleştirilen aşamalar arttıkça, e-ticaret olma oranı da artar. Birkaç aşamanın fiziksel olarak gerçekleşmesi kısmi, tüm aşamaların dijital olarak

gerçekleşmesi saf e- ticaret şeklinde adlandırılması sonucunu doğurur. Buna verilen en yaygın örnek kitap satın alma işlemidir. İnternetten alınan bir kitabın kargo ile eve getirilmesi kısmi e- ticarete örnektir. Çünkü alışveriş şekli dijital, ürün ve ulaştırma şekli fizikseldir. Aynı mantıktan düşünüldüğünde internetten alınan bir e- kitap, saf e- ticarete örnektir.

Yapılan araştırma ve ölçümler sonucu elde edilen verilere göre artık yediden yetmişe büyük bir çoğunluğun internet, sosyal medya ve bunlara erişebileceği bir elektronik cihaz kullandığı saptanmıştır. Aslında bu bile yeni dünya düzeninde dijitalleşmenin önemini gözler önüne sermeye fazlasıyla yetiyor. Fakat tabi ki avantajlar bundan ibaret değil.